Ορθοδοντικό Ιατρείο

Δήμητρας Καραμαλίκη  

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ.  Ορθοδοντικής Σχολής Αθηνών

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Παπανικολή 86

Χαλάνδρι 152 32

Τηλέφωνο  210 6826514

web : www.karamaliki.gr

email : info@karamaliki.gr